reikmenė

reikmenė
reĩkmenė sf. (1) , reikmenė̃ (3b) K, reikmẽnė (2) GK1939,110; Q135 1. ppr. pl. žr. reikmuo 1: Komodėlė (moteriškoms reĩkmenėms) 619. Rašomosios reikmenės . Laivyno aprūpinimas reikmenėmis . | sing. col.: Čia apsirūpinsią maistu ir kitokia reikmene už pinigus ir rekvizicijomis Vaižg. Mažutė spintelė, prikalta krikštasuolės kerčioje moterų lopomajai reikmenei sudėti, ėmė eiti pilnyn senovinių knygų Vaižg. Skuto, tašė, skaldė beržus, uosius ir ąžuolus įvairiai namų reikmenei . Žalvaris tarnavo pasipuošimo reikmenei . Kaipo kūno reikmenė pigai gaunama esti BPII396. Imkiat reikmenę jūsų namams ir eikiat BB1Moz42,33. Judas siuntė visą reikmenę pilina BB2Mak13,20. Ir liepė, jeib gatavytų jiemus visą reikmenę ant kelio CII152. 2. M žr. reikalas 1: Juk žinai, kaip daug pliuškėt gal moterų būdas, kad jos ant česnių dėl namo reĩkmenių vapa K.Donel. Karaliūnas jam ir papasakojo visą savo reikmenę, kad jis keliavęs į tą ir tą žemę akims žolių BsPI26. Jie visus karo reikmenėms prieinančiuosius peningus ima prš. Valdžia niekada savo reikmenėms piningų nestokotų LC1878,10. Jis … ir laukininkų reikmenes pažįst TP1880,49. Prie tikrosės kokia menkesnė pryvolė, reikmenė̃ KII88. Dėl kietumo širdies jų arba drin kokios reikmẽnės perleista buvo DP293. Betaiga jam pagelbėtumbim visosa jo kūniškosa reikmenėsa Vln13. Ir susikalbėjo apie reikmenę BB2Mak14,22. 3. žr. reikmė 1: Supratau, kad kiekvienas tų trijų žmonių turi savo reikmenes ir savaip gyvena Vd. Karaliaus prisakymus ir kitas jo reikmenes raštais išspaudžia prš. Gyvasties reĩkmenės KII14. 4. Q135, R25 sunki padėtis, vargas, nelaimė: Reikmenės prispirtas B, , N. Regi reikmẽnę artimo, o nepašelpia DP309. Vargai ir reikmenės žmogaus šiame sviete iš tiesos nepaskaitomos yra BPII104. Verčia žmogų ant maldos reikmenės mūsų BPII98. Toj ir kitose reikmenėsa niekados nopleidė Ch2Sam(įžanga). Tikt tejaučiu padėjėją tave mano reikmenėje KN214. 5. pareiga, prievolė: Tai, kaimynai, tai vyriausi reĩkmenė jūsų K.Donel. Karinė reikmenė .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • reikmena — sf. 1. žr. reikmenė 3: Pats tenkino savo reikmenas iš savo ūkio A.Janul. 2. žr. reikmenė 4: Jeib kokiai reikmenai privali angu jeib sunkiausiai bėdai WP232 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • reikmenia — sf. col. žr. reikmenė 1: Ir ūkio reikmenios jis nepristoks BBPat31,11 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • reikmenija — reikmenijà sf. (2) col. žr. reikmenė 1: Arbatos reikmenijà BŽ424. Liko dėžutė su visokia moteriška reikmenija rš. Manikiūro reikmenija rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • reikmė — reikmė̃ sf. (4) DŽ 1. patenkinimo reikalaujantis dalykas, poreikis: Kiekvienas – pagal savo sugebėjimus, kiekvienam – pagal jo reikmes rš. Darbas yra prigimtinė kiekvieno žmogaus reikmė rš. Materialinių ir kultūrinių reikmių patenkinimas rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • reikumenė — reikumẽnė sf. (2) žr. reikmenė 3: Reikumẽnei galėsiu pasisamdyti padienių J.Jabl(Skp) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vėsuma — vėsumà sf. (3b) 1. DŽ, GTŽ vėsus, šaltokas oras: Langas atdarytas, prieis vėsumõs Brb. Pavakarėj, žiūrėk, dvelktelės vėsuma, ir sugirgždės gailiai langinės J.Paukš. Medžių pavėsyje nebuvo tos kylančios kaitros, kuri greit išstumia iš po nakties …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”